“Służymy Ojczyźnie,  a służba ta jest niczym innym,  jak słuchaniem praw,przez Ojczyznę  i dla Ojczyzny ustanowionych.”

Marszałek Józef Piłsudski

22 sycznia 1920 r.
Kontakt - tel. 603 936 574                mail -   zarzad@pilsudczycy-lodz.pl